สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
[x] ปิดหน้าต่างนี้
MyOffice V peo1.0 : ลิขสิทธิ์ โดยทวีรัตน์ เทพนะ
 
Paperless Office พ.ศ. 2563   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    จองห้องประชุม    E-Office สป.

เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563
วันที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
Bookmark and Share
 

            ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์    และบุคคลทั่วไปสมกับเป็นปูชนียบุคคล  ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๓  โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการดำเนินการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

              บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “คุรุสดุดี” ประจำปี  ๒๕๖๓

 

 
ผู้เขียน : นางสาวณัฐฑิตา สิทธิเดชา   เข้าชม : 199

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Myoffice v sema1.0 : ลิขสิทธิ์ by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com