สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
[x] ปิดหน้าต่างนี้
MyOffice V peo1.0 : ลิขสิทธิ์ โดยทวีรัตน์ เทพนะ
 
Paperless Office พ.ศ. 2563   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    จองห้องประชุม    E-Office สป.

เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประจำปี 2563
วันที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
Bookmark and Share
 

              ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัส ย้ำความสำคัญของภาษาไทยที่จะเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ โดยจะทำให้เข้าใจวิชาอื่นๆ จึงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ  ในเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ และเทิดพระเกียรติ สืบสาน          พระปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอนที่ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาไทยดีเด่น

 

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาในการเสนอผลงาน/เสนอชื่อคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๓ จึงขอประกาศฯให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ผู้เขียน : นางสาวณัฐฑิตา สิทธิเดชา   เข้าชม : 108

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Myoffice v sema1.0 : ลิขสิทธิ์ by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com