เว็บไซต์ ศธจ.ลำปาง

My Office [โปรดใช้ปีล่าสุด] | - 2562- | - 2561 - | - 2560


ที่อยู่ เลขที่ 131 หมู่ 5 บ้านพระบาท ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-821501-2
โทรสาร 054-821503
E-Mail : lpgpeo@gmail.com
https://www.facebook.com/1804719623083872/